U bevindt zich hier: Fertiliteitskliniek MCW / - Het Oriënterend FertiliteitsOnderzoek (OFO)

Het oriënterend  fertiliteitsonderzoek 

OFO is de afkorting van oriënterend fertiliteitsonderzoek. OFO is een basisonderzoek dat uit verschillende onderzoeken bestaat met als doel:

  • Het stellen van een diagnose, dat wil zeggen het opsporen van stoornissen die het ontstaan van een zwangerschap kunnen verhinderen, met als doel het opheffen of corrigeren van die stoornissen, respectievelijk van de gevolgen ervan. 
  • Het bepalen van een prognose, dat wil zeggen van de kans op een zwangerschap, zowel spontaan als ten gevolge van een in te stellen behandeling.

Beide partners dienen bij het OFO betrokken te worden. Met de resultaten van het OFO krijgt het betrokken paar inzicht in de aard van de bestaande problematiek. Daarna kan eventueel gericht nader onderzoek plaatsvinden en kan in overleg een expliciet omschreven behandelovereenkomst opgesteld worden. Voor het schatten van de prognose wordt gebruik gemaakt van prognostische modellen. De nadruk ligt hierbij vooral op het identificeren van paren waarbij een afwachtend beleid van toepassing is omdat de spontane zwangerschapskansen zonder behandeling hoger zijn dan mét een behandeling.