Medisch Centrum Wilhelmina
Borgstee 17
9403 TS  ASSEN

telefoon (0592) 34 00 53

Voor een Routebeschrijving klik hier.© 2009
Medisch Centrum Wilhelmina
U bevindt zich hier: Bekkenbodemkliniek MCW / Incontinentie / Gemengde urine-incontinentie

Gemengde incontinentie is een combinatie van zowel urineverlies bij hoesten, springen, sporten enzovoorts, als urineverlies bij aandrang. De meeste vrouwen hebben deze combinatie van urineverlies.
Vaak begint deze vorm van urineverlies bij bijvoorbeeld sporten en om dit te beperken gaat de vrouw vóór het sporten plassen. Uiteindelijk leidt dit er vaak toe dat ze steeds vaker moet plassen om het urineverlies te beperken, met als gevolg dat ze een steeds kleinere blaasinhoud en een steeds prikkelbaarder blaas krijgt.

Allereerst moet de blaas getraind worden totdat deze weer de normale grootte heeft. Pas daarna kan eventueel overgegaan worden tot een operatie met plaatsing van een blaasbandje. Uiteraard vindt de training plaats met behulp van de fysiotherapeut. Een eventuele operatie heeft het beste succes wanneer de blaas weer een normale inhoud van ongeveer 350 ml heeft bereikt.