U bevindt zich hier: Fertiliteitskliniek MCW / - Uitkomst tevredenheidsonderzoek onder patiënten / Samenvatting onderzoek

Samenvatting onderzoek.

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt door vrijwel alle patiënten (zeer) goed bevonden, waarmee men nog wat positiever is dan bij de overige klinieken (dit onderzoek is in Nederland bij ongeveer tien klinieken uitgevoerd). De sfeer wordt door het overgrote deel (zeer) aangenaam gevonden, en hoewel men wat minder uitgesproken positief dan in de benchmark is, voelen alle patiënten zich (zeer) goed behandeld. Departners vinden vrijwel zonder uitzondering dat ze (zeer) goed behandeld, en bovendien zijn ze hierover meer uitgesproken positief dan in de benchmark. Ook vinden vrijwel alle partners dat ze in voldoende mate bij de behandeling betrokken zijn. Voor de instelling en gebouwen komt de parkeervoorziening naar voren als belangrijkste verbeterpunt. Daarnaast wordt ook de wachtruimte genoemd, alhoewel wat minder vaak dan bij de overige klinieken.

Bij de beoordeling van de algemene aspecten geven de patiënten vrijwel overal (zeer) goede rapportcijfers, en vaak hoger dan bij de overige klinieken. Vooral het intakegesprek, het aspect dat het belangrijkst wordt gevonden, krijgt een hoge waardering, ook in vergelijking met de benchmark. Het enige aandachtspunt hier betreft de wachttijden. Deze krijgen de laagste waardering en bovendien wat lager dan bij de overige klinieken. Ook de partners geven voor de meeste algemene aspecten een ruime voldoende tot goed. Positief is verder dat de voor hen belangrijkste aspecten, de behandeling van de patiënte en het intakegesprek, de hoogste waardering krijgen. Wel geven ook de partners een relatief lager rapportcijfer voor de wachttijden. Met betrekking tot de begeleiding tijdens de behandelingscyclus komt naar voren dat een groot deel ruimere mogelijkheden voor afspraken zou willen. Bovendien wordt dit punt vaker genoemd dan in de benchmark. Daarnaast komen ook hier de wachttijden naar voren als een verbeterpunt. Een groot deel van de patiënten heeft er behoefte aan om informatie met tips over de juiste leefwijze tijdens de behandeling mee naar huis te nemen, zij het in mindere mate dan bij de overige klinieken. Ook aan berichten over de ervaringen van andere vrouwen, informatie over het succes van de behandelingen van het centrum en aan extra informatie over de medicijnen tijdens de behandeling is behoefte.

De belangrijkste aandachtspunten voor de aanmelding en ontvangst zijn het verbeteren van de telefonische service en een door deuren van elkaar gescheiden receptie en wachtkamer. Over het intakegesprek is het grootste deel van de patiënten volledig tevreden, wat al bleek uit de goede waardering voor dit aspect. Het enige verbeterpunt dat hier naar voren komt is de wens voor meer informatie over de ziektekostenvergoeding.

In vergelijking met de overige klinieken lijkt de beschikbaarheid van het vereiste hormoonpreparaat beter geregeld. Vrijwel iedereen kreeg het preparaat meteen bij de apotheek mee.

De relaties met de arts en de overige medewerkers krijgen van de patiënten en hun partners een ruime voldoende tot goed. De relatie met de arts wordt door de patiënten en partners net wat beter beoordeeld dan in de benchmark. Wel geven de partners de relaties met verpleegkundigen en met de andere medewerkers dan artsen, een wat lagere beoordeling dan bij de overige klinieken.